Uisťovacie a súvisiace služby

Nezávislé uisťovanie a osvedčovanie dodáva dôveryhodnosť poskytnutým informáciám, výkazníctvu, procesom a riadeniu spoločností.

Ponúkame uisťovanie širokého spektra informácií a aktivít našich klientov za účelom:

  • pomoci pri udržiavaní „dôvery“ zaistením presnosti a úplnosti informácií, ktoré používajú organizácie a zúčastnené strany,
  • pridávania hodnoty mimo auditu finančného výkazu poskytnutím zaistenia ďalších hnacích motorov obchodnej hodnoty ako je vládnutie, riziko, interné kontroly a kľúčové ukazovatele výkonnosti

Pomáhame organizáciám z verejného aj súkromného sektora pri zvyšovaní dôveryhodnosti výkazníctva a zverejňovania informácií zúčastneným stranám, napr. regulátorom, akcionárom, investorom, zákazníkom / dodávateľom a vládnym orgánom