Poradenstvo

Naše skúsenosti využívajú klienti i v oblasti transakčného poradenstva, transférového oceňovania, fúzií a akvizícií.

Pre mnohé spoločnosti je náročné samotné prežitie vo svete súčasných turbulentných podmienok, geopolitických a makroekonomických zmien. Dlhodobá existencia na trhu spočíva v jednoznačnom definovaní si konkurenčných výhod, udržiavaní, rozvíjaní a obnovovaní trhovej jedinečnosti, čo pri súčasnom splnení fiškálnych požiadaviek môže byť náročné.

Technologický vývoj narúša množstvo zaužívaných obchodných modelov. Výrazne sa zvyšujú požiadavky na reguláciu. Vďaka správnemu poradenstvu a sviežemu mysleniu dokáže množstvo podnikov prosperovať aj v takýchto podmienkach.

Naša spoločnosť rada pomôže pri vypracovaní interných smerníc, kalkulačného systému, podnikateľského zámeru, podkladov pre banku na čerpanie úveru a pri iných, vyžiadaných reportov.

Naše skúsenosti využívajú klienti i v oblasti transakčného poradenstva, transférového oceňovania, fúzií a akvizícií.