O nás

Johanes & Partner s.r.o. je slovenská poradenská a audítorská spoločnosť. Konateľ spoločnosti pôsobí v oblasti auditu a poradenstva od roku 2005. Spoločnosť vykonáva nezávislý štatutárny audit podľa medzinárodných usmernení pre audit a uisťovacie služby a v súlade s etickým kódexom. Je vlastníkom licencie č. 405 na výkon štatutárneho auditu vydanej Úradom pre dohľad nad výkonom auditu. Poskytujeme komplexné služby zahrňujúce i daňové poradenstvo v spolupráci s etablovanými kanceláriami daňových poradcov. Na projektovej báze spolupracujeme aj s právnickou kanceláriou Okenica & Co. s. r. o..

V roku 2023 prešla naša spoločnosť komplexným rebrandingom, ktorého výsledkom je aj vznik nového loga. Predstavuje jastraba, ktorý najviac pripomína naše vlastnosti a schopnosti. Pozornosti okolia uniká skrytým spôsobom výkonu svojej práce. Vyznačuje sa ostrým zrakom, ktorým vie zamieriť aj na ten najmenší detail. Je známy svojou typickou kvalitnou prípravou na svoj lov. Pracuje v tíme a aj keď je to skôr plachý dravec, zanecháva za sebou zaujímavé výsledky. Jastrab je rodený stratég a letecký akrobat. 

Hlavný predmet činnosti našej spoločnosti

  • poskytovanie audítorských služieb,
  • realizácia forenzného auditu,
  • vedenie účtovníctva,
  • ekonomické a účtovné poradenstvo,
  • zabezpečovanie odborných školení pre klientov.

Cieľom našej spoločnosti je

  • poskytovať kvalitné odborné služby klientom s dôrazom na ich konkrétne potreby,
  • systematickým vzdelávaním zabezpečovať vysokú odbornú úroveň,
  • budovať a upevňovať partnerskú spoluprácu spoločnosti s klientom založenú na dôvere a dlhodobej spolupráci,
  • prísne dodržiavať základné etické princípy.