Čerpanie prostriedkov z Európskej únie

Poskytujeme prvostupňový audit čerpania európskych podporných schém a grantov. 

Medzi hlavné nástroje Európskej únie na financovanie výskumu v Európe patria aj rámcové programy. Konateľ spoločnosti má bohaté skúsenosti s auditom, resp. s preverením čerpania prostriedkov zo zdrojov Európskej únie pomocou programov FP7 (The Seventh Framework Programme), Horizon 2020 či Horizon Europe. Aktívne sa zúčastnil na preverení čerpania prostriedkov pre komerčné subjekty, univerzity a mestá (napr. Swiss Financial Mechanism, International Visegrad Fund a pod.).